Paul en zijn collega’s – medisch leiders bij Proteion

Iedereen weet dat goede samenwerking met collega’s heel belangrijk is voor een fijne werksfeer. Elkaar uitdagen, de ruimte geven om te groeien en elkaar ondersteunen waar nodig. Paul werkt als specialist ouderengeneeskunde (SO) bij zorgcentrum Proteion RCG Roermond elke dag aan de beste zorg op maat. Maar dat doe hij natuurlijk niet alleen. Sámen met collega’s maakt hij de ouderenzorg van Proteion gewoon bijzonder.

Samen werken aan zorg op maat

Sinds 2018 werkt Paul bij Proteion RCG in Roermond, voornamelijk op de afdeling somatiek. Eerst als arts in opleiding, daarna als SO. ‘Het fijne aan veel werken op dezelfde afdeling is dat je niet alleen de bewoners, maar ook het team echt leert kennen,’ vertelt hij. ‘Dat maakt dat je heel gemakkelijk werkt. Tijdens mijn visites op de afdeling werk ik bijvoorbeeld samen met verpleegkundigen, paramedici, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Maar ook superviseer ik artsen in opleiding en werk ik samen met de locatiemanager en de beleidsmedewerkers. Soms heb ik te maken met een moeilijke casus. Dan betrek ik ook de teamleider(s) van de afdeling. Samen met het team overleggen we dan over een passende oplossing. Er is veel wederzijds begrip onder de zorgmedewerkers. Want we werken samen aan één doel: de best mogelijke ouderenzorg bieden. Dat is heel mooi om te zien.’

Het beste van twee werelden

Paul werkt dus nauw samen met collega’s aan de zorg van morgen. Meestal op de afdeling somatiek, maar soms ook op de dementie- of revalidatieafdeling. Of bij zorgondernemers en bij cliënten thuis. Paul en zijn collega’s ondersteunen elkaar waar nodig. ‘De zorg wordt onderling goed met elkaar afgestemd,’ legt Paul uit. ‘Ieder zorgcentrum van Proteion heeft een eigen team en teamleider. Als SO ben je niet gebonden aan een vaste locatie, maar onderdeel van de behandeldienst in de regio. Hierbij horen ook de huisarts en paramedici zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Het team Expertise & Behandeling zorgt ervoor dat de bewoners op de verschillende locaties de specialistische zorg krijgen die ze nodig hebben. Net als de ouderen die nog zelfstandig wonen. Ook werken we goed samen met ziekenhuizen en zorgondernemers in de omgeving. We kijken dus echt overstijgend naar het bieden van zorg. Hoe bieden we de juiste zorg op de juiste plek? Dit bespreken we samen in een multidisciplinair overleg. Vertrouwde gezichten op mijn ‘eigen’ afdeling én ondersteuning bieden aan collega’s op andere afdelingen of bij mensen thuis. Dat zorgt voor veel afwisseling in mijn werk. Het beste van twee werelden!’

De medisch leiders van Proteion

Als SO bij Proteion liggen er veel kansen om je visie en talent te ontwikkelen. Meedenken, meebeslissen, groeien: bij Proteion krijgt Paul de ruimte. ‘Dankzij het medisch leiderschapsprogramma krijg je écht de kans jezelf te laten zien,’ vertelt hij. ‘Iedere SO heeft een eigen talent, een eigen passie, en kiest de specialisatie die daarbij aansluit. Voor mij was dat meedenken en -beslissen over het beleid. Er is bij het management en het bestuur ook echt besef dat ze ons, SO’s, nodig hebben. Dit zorgt voor veel wederzijdse waardering van elkaars expertise. En omdat Proteion een hele ‘platte’ organisatie is – er is weinig hiërarchie – kun je effectief samenwerken. De drempel ligt laag, dat geeft veel flexibiliteit in werkwijze. We helpen elkaar, leren van elkaar en dagen elkaar uit. Iedereen draagt op zijn of haar eigen manier bij aan de best mogelijke ouderenzorg. In één team, met elkaar.’

Jij ook?

Waarin zou jij je willen ontwikkelen? Als SO bij Proteion maak je impact met jóúw talent! Ontdek wat het medisch leiderschap jou kan bieden: check onze vacature.