Drie vragen aan Paul

Vandaag stellen we Paul drie vragen. Vragen over zijn werk als specialist ouderengeneeskunde (SO) en over zijn rol als medisch leider bij Proteion. We gaan bijvoorbeeld in op de mogelijkheden voor zelfontwikkeling en uitdagingen in de ouderenzorg. Maar ook op momenten die Pauls werkdag kleur geven. Zo ontdek je wat medisch leiderschap bij Proteion gewoon bijzonder maakt.

Drie vragen aan Paul

Het medisch leiderschap biedt kansen

Als specialist ouderengeneeskunde bij Proteion krijg je volop de ruimte jezelf te ontwikkelen. Het medisch leiderschapsprogramma is erop gericht dat jíj in de lead komt. Paul is een van de kartrekkers in dit programma. Wat het hem gebracht heeft, wilden we graag weten. ‘Een échte kans je ambitie en talent te ontdekken. En deze invulling te geven,’ vertelt Paul. ‘Naast de reguliere zorg als SO en mijn specialisatie in parkinsonpatiënten, ben ik me steeds meer gaan bezighouden met het beleid en kwaliteit van de ouderenzorg. In dit programma denk ik bijvoorbeeld na over lopende projecten en manieren om de zorg doelmatiger, maar ook plezieriger te maken. Zowel voor patiënten als collega’s. Samen met collega’s, zoals de regiomanager, kijk ik bijvoorbeeld steeds wat mogelijk is en hoe het beter kan. Mijn inzet wordt erg gewaardeerd en naar mijn ideeën wordt echt geluisterd. Dat maakt mijn werk heel erg leuk. Bovendien is er in een organisatie als Proteion veel ruimte voor initiatief. Proteion is niet te groot, maar ook niet te klein: precies groot genoeg om de juiste impact te kunnen maken in de regio. Er is bovendien weinig hiërarchie, weinig gelaagdheid die je tegenhoudt om effectief samen te werken. Zo kunnen we écht impact maken op de ouderenzorg.’

Uitdagingen in de ouderenzorg

De ouderenzorg is natuurlijk voortdurend in beweging. Dit zorgt voor kansen, maar ook voor uitdagingen. Ook Paul krijgt hier als SO dagelijks mee te maken. Welke uitdagingen komt hij tegen in de ouderenzorg? En welke rol speelt hij daarin? ‘De vergrijzing is natuurlijk een van de grootste uitdagingen voor de ouderenzorg,’ legt Paul uit. ‘Hoe gaan we hiermee om? Hoe geven we vorm aan de zorg, om het steeds groter wordende aantal ouderen goed op te vangen? Daar denk ik samen met collega’s over na. De strategie die Proteion nu al hanteert, werkt heel goed: kleinschalige verpleeghuizen in dorpen, waar we hele gerichte zorg kunnen bieden. De zorg blijft behapbaar door goed samen te werken met lokale zorgondernemers, verpleegkundigen en huisartsen in de regio. Ook goede samenwerking met ziekenhuizen speelt hierbij een belangrijke rol. Zo houd ik me samen met collega’s veel bezig met de ‘verkeerd-bed-problematiek’: de logistieke uitdaging om de patiënt zo goed mogelijk over te plaatsen na behandeling in het ziekenhuis. Naar een ambulant revalidatietraject, of als thuis wonen niet meer gaat naar een verpleeghuis dat bij de persoon aansluit. Door dit proces beter in te richten, krijgt de patiënt sneller de zorg die nodig is, maar ontlasten we ook het ziekenhuis en specialisten in de regio. Het kunnen bijdragen aan zo efficiënt mogelijke patiëntstromen maakt mij meer dan alleen een SO. Het maakt mij medisch leider.’

Wederzijdse waardering maakt mijn dag

Vormgeven aan de toekomst van de zorg. Het is een prominent onderdeel in het medisch leiderschapsprogramma. Natuurlijk is werkplezier óók heel belangrijk. Goed om daar even op door te vragen. Welke momenten maken Pauls dag nu echt gewoon bijzonder? ‘Als SO bij Proteion zie ik veel mensen in de laatste fase van hun leven. Persoonlijke, warme zorg bieden is dan heel belangrijk. Vooral het begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson vind ik veel voldoening geven. Het is een complex ziektebeeld, met zowel somatische als psychische klachten. Iets voor deze mensen kunnen betekenen – met medicatie, begeleiding en oefening – is dan heel mooi. Dat maakt echt mijn dag! Door met de cliënt in gesprek te gaan ontdek je wat de wensen zijn en welke zorg daarbij past. Maar naast het zelf bieden van ouderenzorg maakt ook de afwisseling met andere taken mijn werkdag zo leuk. Geen dag is hetzelfde. Collega’s opleiden, me ontwikkelen in het managementtraject: bij Proteion raak ik nooit uitgeleerd. Bovendien is er wederzijdse waardering op ieder moment. Tussen de cliënt en mij, maar ook met collega’s onderling. Dat werkt gewoon heel fijn samen. Zo wordt elk moment gewoon bijzonder.’

Iets voor jou?

Ben jij enthousiast door Pauls verhaal? En wil jij als SO je eigen ambitie en talent bij Proteion ontdekken én vormgeven? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als aanvulling op ons toegewijde team, is er namelijk ruimte voor een nieuwe collega. Check snel onze vacature.