Medisch leiderschap bij Proteion, dat is gewoon bijzonder.

En wij hebben jou, als specialist Ouderengeneeskunde, dan ook veel te bieden. Ben jij toe aan meer eigenaarschap in je werk en wil je écht impact maken in de zorg? Solliciteer dan direct. Dan nemen wij vrijblijvend contact met je op. Groei jij met ons mee?

De ervaringen van Specialist Ouderengeneeskunde Paul Heuvelmans

Paul Heuvelmans

Dit is Paul

“Ik richt me op meer dan patiëntenzorg…”

Lees verder >

Drie vragen aan Paul

Drie vragen aan Paul

“Samen kijk ik naar wat mogelijk is en hoe het beter kan…”

Lees verder >

Paul en zijn collega’s

“Elkaar uitdagen, de ruimte geven om te groeien en elkaar ondersteunen waar nodig.”

Lees verder >

Paul Heuvelmans in gesprek

Word jij Pauls nieuwe collega

“Leren, groeien en vormgeven aan de ouderenzorg. Dat doen we samen. Samen met jou?”

Lees verder >

Ook een specialist Ouderengeneeskunde (SO) is bij ons gewoon bijzonder. Dus als SO krijg jij bij Proteion de ruimte. Heel veel ruimte. Jouw visie als specialist heeft namelijk impact op ons beleid. Wat jij vindt en ambieert telt. En door op organisatieniveau mee te denken en te beslissen, groei jij weer in je persoonlijke kracht.

We zijn op zoek naar specialisten die iets kunnen toevoegen, die iets vinden, die ambitie hebben. En dat kan bij Proteion. Want wij werken volgens het medisch leiderschapsprogramma. Hét ontwikkelprogramma voor SO’s die een stap willen maken.

Ons medisch leiderschapsprogramma staat nu twee jaar op de rit. En er is al veel gebeurd! Kartrekkers onder onze SO’s specialiseren zich in bijvoorbeeld psychogeriatrie, palliatieve zorg, geriatrische revalidatie, onderwijs of samenwerking met de 1e lijn. Deze kartrekkers ontwikkelen samen met het management nieuw beleid en staan klaar voor hun collega’s die advies vragen. Daarnaast werken we volgens duaal leiderschap: kartrekkers werken intensief samen met de directie, de managers in onze huizen en het bestuur van Proteion.

Wil jij meer invloed op de cijfers achter de zorg? Dan krijg je daar de ruimte voor. Daarnaast hebben we nu de ondersteuning van een bekwame verpleegkundig specialist en physician assistant die veel taken uit handen nemen. Tot slot hebben we flink wat stappen gezet in de samenwerking met de ziekenhuizen, hospices en huisartsen in de regio en participeren we in (keten)netwerken. Medisch leiderschap is voor Proteion veel meer dan een kreet; het is jouw energie die de ouderenzorg verandert.

Jeroen, Suzanne, Paul en Jim hebben hun medisch leiderschap al ontdekt bij ons. En de komende tijd geven ze ons leiderschapsprogramma verder vorm. Samen met jou! Wil jij meer impact binnen de ouderenzorg? Regie op de inhoud van je vak? Of je persoonlijk ontwikkelen en laten opleiden tot kaderarts? Prikkelt dit jou en word je enthousiast, kom dan eens met ons praten. We wisselen graag met jou van gedachten om de toekomst van de zorg vorm te geven. En daarna geven we vorm aan jouw toekomst bij ons.

Dat is gewoon bijzonder. Welkom bij Proteion.

Dit levert ons medisch leiderschapsprogramma jou op

Regie op inhoud

Je hebt niet alleen regie over de zorg van de cliënt, maar ook over de inhoud van die zorg. Je bent verantwoordelijk van a tot z, voor dát stuk wat binnen jouw expertise ligt. Jij bent de inhoudelijke expert. Hierbij trek je op met het management om te zorgen dat onze doelen behaald worden.

Invloed op beleid

Vanuit jouw regie op de inhoud, heb je ook invloed op het beleid binnen de organisatie. Als medisch leider heb je doelen te bereiken, samen met het management. Daar ga je voor. En daarmee draag je bij aan de kwaliteit van de zorg en aan een ‘gewoon bijzondere’ dag voor onze cliënten.

Ontplooien talent

Wij willen dat onze mensen kunnen bloeien en groeien op een manier die bij hen past. Door ons medisch leiderschapsprogramma kun je excelleren doordat je op de inhoud en vanuit je eigen talent écht iets bijdraagt. Hoe? Bijvoorbeeld door het volgen van een kaderopleiding. Of door het leren over leiderschap van je collega’s. Jij kiest.

Participeren in netwerken

Wij vinden het belangrijk om meer zichtbaar te zijn in regionale en landelijke netwerken. We zijn betrokken in de keten en werken samen in ziekenhuizen, hospices, bij huisartsen en zorgondernemers. Hierbij heb jij een belangrijke rol. Zo word jij hét gezicht namens Proteion, binnen jouw specialisme.

Passende beloning 

Door het medisch leiderschapsprogramma groei je in je vak. In je expertise. Wij vinden het eerlijk dat hier een hogere financiële beloning tegenover staat. Daarom bieden wij jou een salaris in schaal FWG 80 en een leaseauto.

En… welke onderdelen passen bij jou?

We weten zelf al veel, maar nog niet alles. Wat is voor jou medisch leiderschap? Of wat kan het programma nog meer bieden? We horen graag hoe jij verder invulling geeft aan het medisch leiderschapsprogramma en wat jouw rol daarin kan zijn.

Wat onze andere specialisten Ouderengeneeskunde zeggen

Lees wat het medisch leiderschapsprogramma voor Jeroen, Suzanne en Jim betekent.

Portret van Jeroen

Jeroen

Medisch leiderschap ligt voor mij breder dan alleen in de context van de cliënt. Het betekent ruimte krijgen op organisatieniveau om mee te vormen, maken en beslissen. Je zit aan tafel met het management en met zorgverzekeraars. Je bent hét gezicht en er wordt naar je geluisterd. Zelf weet ik hierdoor beter waar ik voor sta en hoe ik dat moet overbrengen. Aan mijn team, aan mijn cliënt en aan samenwerkpartners in de keten.

Portret Suzanne

Suzanne

Door het medisch leiderschapsprogramma krijg je écht mogelijkheden om te groeien. De kans om mooie dingen op te zetten en mee te bouwen. Dat dit wordt gewaardeerd, voelt heel goed. Vanuit Proteion krijg je de ruimte om je eigen kracht te laten ontplooien. Voor mij is medisch leiderschap dan ook het vertrouwen vinden, draagvlak voelen en het mandaat krijgen om stappen te zetten.

Portret van Jim

Jim

Het spreekt mij aan dat Proteion je de kans geeft om uit te blinken in wat ik kan én wil. Daarbij ervaar ik het vertrouwen van de vakgroep. Proteion kijkt naar ieders talent en je krijgt de kans dat ten volste te benutten. Zo groei je uit tot een volwaardige partner in de keten en in de regio. Dat maakt de baan veelzijdig en uitdagend. Je kunt het boegbeeld binnen je eigen specialisme zijn. Dát is voor mij medisch leiderschap.